Vogels

Aalscholver
Aalscholver
1
Aasgier
Aasgier
2
Afrikaanse Visarend
Afrikaanse Visarend
3
Baardvogel
Baardvogel
4
Benson Rotslijster
Benson Rotslijster
5
Bergeend
Bergeend
6
Blauwe Reiger
Blauwe Reiger
7
Blauwfazantje
Blauwfazantje
8
Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
9
Bosrietzanger
Bosrietzanger
10
Brandgans
Brandgans
11
Brewers Troepiaal
Brewers Troepiaal
12
Brilduiker
Brilduiker
13
Bruine Kiekendief
Bruine Kiekendief
14
Bruine Uil
Bruine Uil
15
Buizerd
Buizerd
16
Casarca Eend
Casarca Eend
17
Chileense Flamingo
Chileense Flamingo
18
Chili Arend
Chili Arend
19
Distelvink
Distelvink
20
Driekleurige Glansspreeuw
Driekleurige Glansspreeuw
21
Drieteenstrandloper
Drieteenstrandloper
22
Drongo
Drongo
23
Ekster
Ekster
24
Fuut
Fuut
25
Geelpootmeeuw
Geelpootmeeuw
26
Graspieper
Graspieper
27
Grauwe Gans
Grauwe Gans
28
Grauwe Klauwier
Grauwe Klauwier
29
Grijze Loerie
Grijze Loerie
30
Grond Neushoornvogel
Grond Neushoornvogel
31
Grutto
Grutto
32
Helmparelhoen
Helmparelhoen
33
Kauw
Kauw
34
Kievit
Kievit
35
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
36
Kleine Strandloper
Kleine Strandloper
37
Kluut
Kluut
38
Kneu
Kneu
39
Koereiger
Koereiger
40
Kokmeeuw
Kokmeeuw
41
Kolgans
Kolgans
42
Kooivlerkspreeuw
Kooivlerkspreeuw
43
Koolmees
Koolmees
44
Koritrap
Koritrap
45
Krakeend
Krakeend
46
Krooneend
Krooneend
47
Kroonkraanvogel
Kroonkraanvogel
48
Kuifeend
Kuifeend
49
Kuifleeuwerik
Kuifleeuwerik
50
Lammergier
Lammergier
51
Lepelaar
Lepelaar
52
Mandarijneend
Mandarijneend
53
Maraboe
Maraboe
54
Meerkoet
Meerkoet
55
Meeuwen
Meeuwen
56
Middelste Zaagbek
Middelste Zaagbek
57
Nijlgans
Nijlgans
58
Oeverloper
Oeverloper
59
Oeverzwaluw
Oeverzwaluw
60
Ooievaar
Ooievaar
61
Paarse Strandloper
Paarse Strandloper
62
Papegaaiduiker
Papegaaiduiker
63
Pauw
Pauw
64
Pelikaan
Pelikaan
65
Pelikanen
Pelikanen
66
Pimpelmees
Pimpelmees
67
Prairiemeeuw
Prairiemeeuw
68
Raaf
Raaf
69
Rode Wouw
Rode Wouw
70
Roodborst
Roodborst
71
Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
72
Roodschoudertaling
Roodschoudertaling
73
Rotgans
Rotgans
74
Rotslijster
Rotslijster
75
Rotsmus
Rotsmus
76
Scholekster
Scholekster
77
Smient
Smient
78
Spreeuw
Spreeuw
79
Steenloper
Steenloper
80
Struisvogel
Struisvogel
81
Tafeleend
Tafeleend
82
Tamme Gans
Tamme Gans
83
Torenvalk
Torenvalk
84
Tureluur
Tureluur
85
Vale Gier
Vale Gier
86
Vink
Vink
87
Vorkstaartscharrelaar
Vorkstaartscharrelaar
88
Waterhoen
Waterhoen
89
Wilde Eend
Wilde Eend
90
Witte Kwaker
Witte Kwaker
91
Witte Kwikstaart
Witte Kwikstaart
92
Wulp
Wulp
93
Zilveroorneushoornvogel
Zilveroorneushoornvogel
94
Zwarte Kraai
Zwarte Kraai
95
Zwarte Roodstaart
Zwarte Roodstaart
96
Zwarte Ruiter
Zwarte Ruiter
97
Zwarte Zee-eend
Zwarte Zee-eend
98
Zwartmasker Dwergpapegaai
Zwartmasker Dwergpapegaai
99
Zwartvoetpinguin
Zwartvoetpinguin
100